019 223 800 | info@ppab.se

Gorman-Rupp – En av de största i världen

Idag är Gorman-Rupp en av världens främsta tillverkare av torruppställda, självevakuerande pumpar för applikationer inom industrin, som exempelvis papper och massa, petrokemi, avlopp, kemikalier och rengöringsprocesser.
Med sitt huvudkontor i Mansfield, Ohio, verkar företaget i över 100 länder runt om i världen och arbetar tätt med sina kunder för att lösa deras tekniska behov.