019 223 800 | info@ppab.se

Vanliga frågor om industripumpar

Vad är en industripump?

En industripump är en pump som används inom industrin för att flytta vätskor eller gaser i stora volymer och ibland under höga tryck.

Vilka typer av industripumpar finns det?

Det finns flera typer av industripumpar exempelvis hygieniska pumpar, inlinepumpar, membranpumpar och vakuumpumpar med mera. 

Vilken typ av industripump är bäst för livsmedelsindustrin?

För livsmedelsindustrin är hygieniska pumpar som är lätta att rengöra och tillverkade av livsmedelsgodkända material bäst lämpade.

Hur underhålls industripumpar?

Regelbundet underhåll inkluderar inspektion av packningar, lager och tätningar samt rengöring och smörjning för att säkerställa optimal prestanda.

Vad är skillnaden mellan en industripump och en vanlig hushållspump?

Industripumpar är byggda för att hantera större flöden, högre tryck och mer krävande miljöer än vanliga hushållspumpar.

Processpumpar erbjuder effektiva industripumpar

Sök efter efter produkt, varumärke etc.

Processpumpar lägger stor vikt vid hållbarhet - vi följer upp och utvärderar efterlevnaden årligen av våra hållbara pumpar

Ditt projekt,
vårt fokus

Låt oss träffas på dina villkor