019 223 800 | info@ppab.se

Vanliga frågor om självsugande pumpar

Vad är en självsugande pump?

En självsugande pump är en typ av pump som kan börja pumpa vätska utan att pumpen eller sugledningen behöver vara helt fyllda med vätska.

Vilka är de vanligaste användningsområdena för självsugande pumpar?

Självsugande pumpar används ofta för dränering, avvattning, bevattning och i industriella applikationer där snabb och enkel start av vätsketransport behövs.

Vad betyder det att en pump är ”självsugande”?

Att en pump är “självsugande” innebär att pumpen kan börja pumpa vätska efter att ha blivit fylld med en initial mängd vätska, utan att själva sugledningen är fylld med vätska.

Investera i en självsugande pump från t.ex. vatten, bränsle, avloppsvatten eller avloppssslam från Processpumpar

Sök efter efter produkt, varumärke etc.

Processpumpar lägger stor vikt vid hållbarhet - vi följer upp och utvärderar efterlevnaden årligen av våra hållbara pumpar

Ditt projekt,
vårt fokus

Låt oss träffas på dina villkor