019 223 800 | info@ppab.se

Vanliga frågor om vakuumpumpar

Vad är en vakuumpump?

En vakuumpump är en anordning som avlägsnar gasmolekyler från ett slutet utrymme för att skapa ett vakuum. Den används i många industrier som exempelvis inom papper och massa, plast, dryckestillverkning och bearbetning av träd. 

Vad är fördelarna med en vakuumpump? 

En vakuumpump inkluderar möjligheten att skapa ett kontrollerat vakuum, förbättrad produktionskvalitet och möjliggörande av specifika kemiska och fysikaliska processer. Fördelarna med en vakuumpump är bland annat att de är högeffektiva, snabba, minimalt av svinn och spill och erbjuder en säker transport av farliga medier och giftigt avfall. Dessutom är en vakuumpump mångsidigt och har ett brett användningsområde. 

Vilka typer av vakuumpumpar finns det?

De vanligaste typerna inkluderar rotationspumpar, kolvpumpar, scrollpumpar, diffusionspumpar och turbomolekylära pumpar.

Kan vakuumpumpar användas för att pumpa vätskor?

Vakuumpumpar är främst avsedda för gaser men vissa typer av vakuumpumpar kan användas i vätskefyllda applikationer som vakuumfiltrering.

Hos oss kan du investera i en effektiv och snabb vaccuumpump som kan transportera farliga medier & giftigt avfall riskfritt

Sök efter efter produkt, varumärke etc.

Processpumpar lägger stor vikt vid hållbarhet - vi följer upp och utvärderar efterlevnaden årligen av våra hållbara pumpar

Ditt projekt,
vårt fokus

Låt oss träffas på dina villkor