019 223 800 | info@ppab.se

Hållbarhet

Processpumpar värnar om en hållbar framtid genom miljövänliga pumpar med låg energiförbrukning
Scrolla ner för att läsa mer

En bättre framtid med Processpumpar

Våra produkter, kompetens och goda service är de viktigaste redskapen i vårt hållbarhetsarbete. Vi tillhandahåller pumpar som effektiviserar våra kunders verksamhet. Genom vår breda kunskap, engagemang och personliga relationer, bidrar vi till att våra kunder minskar sin negativa miljöpåverkan. Vi hjälper er med produkter och hållbara lösningar som har låg energiförbrukning, lång livslängd och högsta möjliga verkningsgrad.

Processpumpar lägger stor vikt vid hållbarhet, ett arbete som är viktigt för oss, för dig som kund och samhället i stort. Därför arbetar vi med FN:s hållbarhetsmål och vi inför nu ISO 26000 som handlar om socialt ansvarstagande, där hållbar utveckling ingår.

Vi riktar ett tack till dig som har valt att bli kund hos oss. Du ger oss ett skäl till att vilja bli ännu bättre.

 

 

Processpumpars målrutor för ISO 26000 Social Responsibility

 

 

Globala mål

Processpumpars hållbarhetsarbete är kopplat till FN:s Global Compact och FN:s mål för hållbar utveckling. Utifrån Processpumpars väsentlighetsanalys och strategiska mål har fem av hållbarhetsmålen kunnat kopplas till vårt hållbarhetsarbete.

Vår övergripande ansvarspolicy

Vår övergripande ansvarspolicy för de principer som pekas ut i ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande i syfte att maximera verksamhetens bidrag till hållbar utveckling.

Processpumpar i Norden tar ansvar för miljo genom ISO 26000 standard för hållbart företagande och hållbar utveckling

Ansvarighet

Vi är ett litet företag, men vi vet att vi är stora nog att påverka vår omgivning och de människor och den miljö vi kommer i kontakt med. Vi vet att vi har ett ansvar och vill bidra till ett hållbart samhälle på de sätt vi kan.

Affärsetik & transparens

Vi strävar efter att bete oss etiskt i alla relationer och situationer. För oss betyder det att vara ärliga, och visa omtanke och respekt för alla vi har en relation med. Vi försöker vara så transparenta som möjligt, när vi kan vara det.

Processpumpar arbetar för affärsetik och transparens i alla relationer och situationer
Vi reflekterar alltid kring hur beslut & aktiviteter kan påverka kunder, anställda, leverantörer & samhället runt omkring

Intressentrespekt

Vi har alltid med oss ett perspektiv som innebär att vi tänker till kring hur beslut och aktiviteter kommer att påverka kunder, anställda, leverantörer och samhället runt omkring oss. Där vi skapar värde tar vi ansvar. T ex att våra produkter är goda rakt igenom och att de lösningar vi rekommenderar utgår från detta.

Kunskap & uppföljning

Vi ser till att våra anställda och andra relevanta intressenter känner till denna policy och också förstår och agerar efter den. Vi följer upp och utvärderar efterlevnaden årligen.

Processpumpar lägger stor vikt vid hållbarhet - vi följer upp och utvärderar efterlevnaden årligen av våra hållbara pumpar
Processpumpar uppdaterar löpande vår kunskap om lagar, normer & riktlinjer på de marknader vi agerar.

Lagar & riktlinjer

Vi uppdaterar löpande vår kunskap om lagar, normer och riktlinjer på de marknader vi agerar. Vi bejakar de Mänskliga rättigheterna och försäkrar oss om att våra samarbetspartners gör detsamma.

Vi har tilldelats Platinum i den årliga internationella rankningen av den oberoende organisationen EcoVadis, världens största leverantör av hållbarhetsrankningar för företag.

Läs mer om EcoVadis platinaranking.