019 223 800 | info@ppab.se

EcoVadis guldmedalj i hållbarhet

Processpumpar i Norden har erhållit guldmedalj för 2023 ecovadis sustainability rating, hållbarhetsutvärdering
Scrolla ner för att läsa mer

Bekräftelse av vårt engagemang i hållbarhetsfrågor

Processpumpar Norden AB har tilldelats guld i den årliga internationella rankningen av den oberoende organisationen EcoVadis, världens största leverantör av hållbarhetsrankningar för företag.

Vi tillhör de ledande en procenten av de sammanlagt 100 000+ globala företag som blivit granskade. Rankningen tilldelas efter att EcoVadis gjort en omfattande genomgång av vårt arbete inom miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, etik och inköp. Metodiken bygger på internationella CSR-standarder inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000.

Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete och nu siktar vi på EcoVadis högsta nivå som är EcoVadis platinum vilket delas ut till topp 1 procent av alla utvärderade bolag.

 

Om EcoVadis

I stort sett alla företag har idag ett intresse av hållbarhet. Miljömässiga, sociala och etiska prestationer är ofta avgörande för smarta affärer. Men det är dessvärre inte helt lätt att övervaka eller förstå sin egna hållbarhetsprestation.

EcoVadis är världens mest pålitliga leverantör av hållbarhetsvärderingar och de hjälper idag tiotusentals företag av alla storlekar och branscher att jämföra och driva förbättringar. Deras hållbarhetsexperter har ägnat över ett decennium åt att förfina sin bedömningsmodell som idag mäter över 21 hållbarhetskriterier.

 

Processpumpar i Norden har erhållit guldmedalj för 2023 ecovadis sustainability rating, hållbarhetsutvärdering

EcoVadis guldrankning innebär:

Strukturerat och proaktivt hållbarhetsarbete. Engagemang, policys och konkreta åtgärder i stora frågor med detaljerad implementeringsinformation. Betydande hållbarhetsrapportering kring åtgärder och resultatindikatorer.

Report Highlights

  • Overall score: PROCESSPUMPAR NORDEN AB is in the top 1% of companies rated by EcoVadis
  • Environment: PROCESSPUMPAR NORDEN AB is in the top 2% of companies rated by EcoVadis
  • Labor & Human Rights: PROCESSPUMPAR NORDEN AB is in the top 12% of companies rated by EcoVadis
  • Ethics: PROCESSPUMPAR NORDEN AB is in the top 1% of companies rated by EcoVadis
Processpumpar Norden AB has been awarded a Gold medal as a recognition of the EcoVadis rating