019 223 800 | info@ppab.se

Vårt arbete för jämställdhet och etik

Mångfald och god affärsetik förstärker Processpumpars kompetens och förmåga.

ISO 26000 socialt ansvarstagande & företags samhällsansvar
Scrolla ner för att läsa mer

Vårt bidrag till hållbar utveckling

Fokusområde R2 & R3

Att verka för jämlikhet, jämställdhet och mångfald och undvika medskyldighet

Mål för hållbar utveckling, jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och etiska affärer

Affärsetik, samarbete, jämlikhet och respekt för varandra är en självklarhet i vårt företags kultur. Mångfald förstärker vår kompetens och förmåga att göra ett bra jobb och nå våra och våra kunders mål. Detta innefattar även i det samarbete vi har och de krav vi ställer på våra samarbetspartners.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, ålder, etnicitet osv.

Hållbarhetsmål

 • Vi ska alltid medvetna beslut om jämställdhet vid anställning.
 • Alla våra leverantörer är betygsatta på sin jämlikhet och etik senast 2023.
Processpumpar i Nordern arbetar för hållbar utveckling med hållbarhetsmål

Aktiviteter

 • Att förstärka det som vi redan är bra på, jämlikhet, samarbete och respekt för varandra är en ledstjärna i vårt arbete. Internt såväl med kunder och leverantörer.
 • Att öka vår kunskap om våra huvudleverantörer för att utveckla samarbetet för att säkerställa god affärsetik, jämställdhet och mångfald i hela vår affärs och leveransprocess.
Processpumpar i Norden arbetar för att förstärka jämlikhet, samarbete och respekt för varandra

Skapade värden

 • Engagerade och välmående medarbetare
 • Kompetensutveckling
 • Minskad energiförbrukning
 • Minskat CO2 avtryck
 • Förbättrad livslängd och driftsäkerhet (MTBF))
 • Hållbar ekonomi för våra kunder
 • Lönsamhet för Processpumpar.
Processpumpar i Norden arbetar för en hållbar miljö