019 223 800 | info@ppab.se

Vårt arbete för klimatet

Processpumpar tar aktivt miljömedvetna beslut tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare.

ISO 26000 socialt ansvarstagande & företags samhällsansvar
Scrolla ner för att läsa mer

Vårt bidrag till hållbar utveckling

Fokusområde M3

Att verka för klimatet

Att verka för klimatet

Vi ska minska vår CO2 påverkan genom bra logistik, förnybar energi, direktleveranser och resande som är miljömedvetet

Genom engagemang, personliga relationer och hög kompetens erbjuder vi optimerade lösningar, vilket ger en bevisad effekt för våra kunders hållbara utveckling.

Hållbarhetsmål

 • 100% CO2 neutrala 2030
 • 70% direktleveranser 2023
 • 50% minskat farligt avfall 2023
 • 100% el eller ladd hybridbilar 2023
 • 100% elektrifierade bilar 2026
 • 50% av våra affärsförslag ska vara baserade på hållbar utveckling senast år 2023
 • 100% av våra affärsförslag ska vara baserade på hållbar utveckling senast år 2025
Processpumpar i Nordern arbetar för hållbar utveckling med hållbarhetsmål

Aktiviteter

 • Att mäta vårt avtryck enligt scope 1, 2 under 2022
 • Att mäta enligt scope 3 under 2023
 • Att under 2022 införa CO2 avtryck i våra affärsförslag.
Processpumpar i Norden arbetar för att förstärka jämlikhet, samarbete och respekt för varandra

Skapade värden

 • Engagerade och välmående medarbetare
 • Kompetensutveckling
 • Minskad energiförbrukning
 • Minskat CO2 avtryck
 • Förbättrad livslängd och driftsäkerhet (MTBF))
 • Hållbar ekonomi för våra kunder
 • Lönsamhet för Processpumpar
Processpumpar i Norden arbetar för en hållbar miljö