019 223 800 | info@ppab.se

Vårt arbete för vår personals personlig utveckling

Processpumpars medarbetares höga engagemang och kompetens är vår största tillgång.

ISO 26000 socialt ansvarstagande & företags samhällsansvar
Scrolla ner för att läsa mer

Vårt bidrag till hållbar utveckling

Fokusområde A5

Att främja personlig utveckling på arbetsplatsen

Framgångrika medarbetare

Medarbetare med hög kompetens och starkt engagemang är vårt företags största tillgång för att skapa nytta hos våra kunder.

Därför är vi en arbetsplats där vi  uppmuntrar personlig utveckling och egna initiativ. Respekt för varandra, samarbete och närhet är avgörande för vår framgång.

Medarbetare på Processpumpar med hög kompetens inom industripumpar och med starkt engagemang

Hållbarhetsmål

 • Winning temp >8.8 under 2022, >9.0 2023
 • ENPS ≥75 under 2002; 100 under 2023
 • Winning temp område ”Meningsfullt” >9.0 2022, >9.5 2024
 • Korttidssjukskrivning <3%
Processpumpar i Nordern arbetar för hållbar utveckling med hållbarhetsmål

Aktiviteter

 • Att med transparens involvera och engagera alla medarbetare i Processpumpars utveckling, varav hållbar utveckling är en viktig strategisk hörnsten.
 • Att utveckla alla till att kunna diskutera och ställa rätt frågor till våra kunder, välja rätt lösningar och att kunna motivera dessa utefter de hållbarhetsmål vi har.
Processpumpar i Norden arbetar för att förstärka jämlikhet, samarbete och respekt för varandra

Skapade värden

 • Engagerade och välmående medarbetare
 • Kompetensutveckling
 • Minskad energiförbrukning
 • Minskat CO2 avtryck
 • Förbättrad livslängd och driftsäkerhet (MTBF))
 • Hållbar ekonomi för våra kunder
 • Lönsamhet för Processpumpar.
Processpumpar i Norden arbetar för en hållbar miljö