019 223 800 | info@ppab.se

Vårt arbete att utveckla och sprida teknik

Processpumpars mål är att bidra med lösningar som främjar miljö, ekonomi och personsäkerhet.

Scrolla ner för att läsa mer

Vårt bidrag till hållbar utveckling

Fokusområde S4

Att utveckla och sprida teknik som bidrar till ett bättre samhälle

Hållbara lösningar

Processpumpars kultur avspeglar sig i våra produkter och höga kompetens med  fokus på lång livslängd, lång tid mellan fel (MBTF) och låg energiförbrukning. Målet är att bidra med hållbara lösningar som främjar miljö, ekonomi och personsäkerhet.

Hållbarhetsmål

 • Alla medarbetare utbildade under 2022 i att skapa hållbara lösningar för våra kunder.
 • Våra pump ska beräkna CO2 påverkan av sina produkter.
  • Tre pumpleverantörer under 2023
  • Alla pumpleverantörer senast under 2026

Aktiviteter

 • Skapa verktyg och intern kunskap med mål att välja centrifugalpumpar och lösningar som ligger inom BEP -10 – +5%. Vilket främjar livslängd, energiförbrukning och MTBF.
 • Att komma in i tidigt läge i kunds projekt för att kunna kirurgiskt anpassa applikation och lösning för hållbarhet samt att kunna motivera detta på ett hållbart sätt.
 • Att samarbete med leverantörer som har teknologi och kunskap att utveckla och stödja oss i mest hållbara val inom flödesteknologi.

Skapade värden:

 • Engagerade och välmående medarbetare
 • Kompetensutveckling
 • Minskad energiförbrukning
 • Minskat CO2 avtryck
 • Förbättrad livslängd och driftsäkerhet (MTBF))
 • Hållbar ekonomi för våra kunder
 • Lönsamhet för Processpumpar.