019 223 800 | info@ppab.se

Vårt arbete att bidra till våra kunders utveckling

Processpumpars hållbarhetsarbete skapar störst nytta i samarbete med våra kunder.

Scrolla ner för att läsa mer

Vårt bidrag till hållbar utveckling

Fokusområde K7

Att medvetandegöra kunder & konsumenter

Framgångsrika kunder

Vi når framgång genom våra kunder. Den största nyttan skapar vi genom att bidra till våra kunders utveckling. Med vår kompetens och engagemang säkerställer vi att vi ger våra kunder de bästa förutsättningarna att nå sina mål.

Hållbarhetsmål

 • NKI >90%
 • Öka andel kunder som har hållbar utveckling som viktig del i sin upphandling istället för att fokus ligger på pris.
  • Under 2022, identifiera 20 kunder med hållbar utveckling som en viktig del i sin upphandling.
  • Under2023 ska alla prospekts och kunders  syn på hållbar utveckling vara identifierad. De som anser att hållbar utveckling är strategiskt viktigt är våra fokuskunder och prospekt.

Aktiviteter

 • Att komma in i tidigt läge i kunds projekt för att kunna kirurgiskt anpassa applikation och lösning för hållbarhet.
 • Skapa presentationer, offermallar, verktyg och intern kunskap för att kunna identifiera kunders utmaningar och kunna motivera våra hållbara lösningar.
 • Utbilda och utveckla vår personal för att kunna medvetandegöra våra kunder om behov och lösningar för hållbar utveckling

Skapade värden

 • Engagerade och välmående medarbetare
 • Kompetensutveckling
 • Minskad energiförbrukning
 • Minskat CO2 avtryck
 • Förbättrad livslängd och driftsäkerhet (MTBF))
 • Hållbar ekonomi för våra kunder
 • Lönsamhet för Processpumpar.