019 223 800 | info@ppab.se

Integritetspolicy

Vi värnar om dig som kund

Här hittar du våra riktlinjer och allmän information om PPABs integritetspolicy. Vi värnar om din integritet och du som kund ska alltid känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår policy är skapad utefter dataskyddslagstiftningen och förtydligar riktlinjerna kring vilka personuppgifter vi behandlar, ansvaret vi tar inför dessa samt vilka som har tillgång till dem.

Läs hela policyn i PDF:en nedan. Har du frågor som du inte fick besvarade? Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss, så reder vi ut potentiella frågetecken.

 

PPAB Integritetspolicy