019 223 800 | info@ppab.se

Carolina Månviken Dunnett

Ekonomichef

mobil:+46 72 402 39 37
direktnummer: +46 10 220 32 37
e-mail: carolina.manviken@ppab.se

Carolina Månviken Dunnett

Sök efter efter produkt, varumärke etc.

Processpumpar lägger stor vikt vid hållbarhet - vi följer upp och utvärderar efterlevnaden årligen av våra hållbara pumpar

Ditt projekt,
vårt fokus

Låt oss träffas på dina villkor