Ring oss: 019-223 800 - E-post: info@ppab.se
Värdeskapande lösningar genom närhet, engagemang och kompetens

Ladda ner ISO Certifikat 2019 pdf_logo_lite

Vår affärsidé

Genom engagemang, personliga kundrelationer och hög kunskap om applikationer och system erbjuder Processpumpar optimerade lösningar som ger bevisad effekt för kunder i Sverige.
Våra värderingar

  • En organisation där säljkultur råder
  • En organisation där målfokus råder
  • En organisation där samarbete och närhet råder mellan enskilda individer och arbetsgrupper
  • En organisation där medarbetare och chefer tillhör ett företag där det är kul på jobbet

Kvalitetspolicy

Processpumpar tillhandahåller pumpar och omrörare som effektiviserar våra kunders verksamhet. Målsättningen med vårt kvalitetsarbete är att:

– Samverka med kunder och leverantörer för att finna produkter och lösningar som ger lägsta möjliga totalkostnad (LCC)
Våra värderingar

  • låg energiförbrukning och högsta möjliga verkningsgrad
  • lång livslängd
  • lång tid mellan fel (MTBF)

– Följa författningar och krav som är relevanta för vår verksamhet (såsom CE, ATEX)
– Vi ska uppfylla eller överträffa våra kunders krav med hög kompetens, snabbsupport och service, god leveransförmåga och rätt dokumentation.

Film  “Getting to know Indutrade”  Film

omprocesspumpar9


 Miljöpolicy

Processpumpar tillhandahåller pumpar och omrörare som effektiviserar våra kunders verksamhet. Målsättningen med vårt miljöarbete är att:
‐ Samverka med kunder och leverantörer för att finna produkter och lösningar som ger lägsta möjliga miljöpåverkan

  • låg energiförbrukning och högsta möjliga verkningsgrad
  • lång livslängd
  • lång tid mellan fel (MTBF)

‐ Sortera avfallet som uppstår inom verksamheten
‐ Förebygga föroreningar
‐ Följa miljöförfattningar och miljökrav som är relevanta för vår verksamhet
‐ Följa utbytesprincipen där gammal sämre teknik kontinuerligt byts ut mot bättre mer miljöanpassad teknik och där farliga kemikalier byts mot likvärdiga som är        mindre farliga.
‐ Hushålla med energi och resurser både när det gäller inre och yttre miljö.
‐ Planera och effektivisera resor och transporter som i möjligaste mån ska ske med miljövänliga alternativ.

Back to Top