019 223 800 | info@ppab.se

Om oss: Så mycket mer
än pumpar & processer

Vår kultur och affärsidé bygger på att erbjuda expertis och produkter av högsta kvalitet, samt professionell service från offert till installation. Kommunikation är nyckeln till kundnöjdhet.

Vi prioriterar hållbara lösningar för att minimera vår miljöpåverkan och skapa en bättre framtid. Hållbarhet är integrerat i allt vi gör.

Effektiva industripumpar med låg energiförbrukning bidrar till en bättre miljö
Scrolla ner för att läsa mer

Lär känna oss

Vår affärsidé

Genom engagemang, personliga kundrelationer och hög kunskap om applikationer och system erbjuder Processpumpar optimerade lösningar som ger bevisad effekt för kunder i Sverige.

PPABs kultur avspeglar sig i vårt hållbarhetsarbete samt kvalitets- och miljöpolicy.
Resultat av detta arbete är god ekonomi, nöjda medarbetare och nöjda kunder – NKI: 95%.

Våra värderingar

 • En organisation där säljkultur råder
 • En organisation där målfokus råder
 • En organisation där samarbete och närhet råder mellan enskilda individer och arbetsgrupper
 • En organisation där medarbetare och chefer tillhör ett företag där det är kul på jobbet

ISO 9001 Certified A3Cert

Kvalitetspolicy

Processpumpar tillhandahåller pumpar som effektiviserar våra kunders verksamhet. Målsättningen med vårt kvalitetsarbete är att:

– Samverka med kunder och leverantörer för att finna produkter och lösningar som ger lägsta möjliga totalkostnad (LCC)
Våra värderingar

 • låg energiförbrukning och högsta möjliga verkningsgrad
 • lång livslängd
 • lång tid mellan fel (MTBF)

– Följa författningar och krav som är relevanta för vår verksamhet (såsom CE, ATEX)
– Vi ska uppfylla eller överträffa våra kunders krav med hög kompetens, snabbsupport och service, god leveransförmåga och rätt dokumentation.

Processpumpar Norden logo
Processpumpar tillhandahåller industripumpar som effektiviserar våra kunders verksamhet och industri

ISO 14001 Certified A3certMiljöpolicy

Processpumpar tillhandahåller pumpar som effektiviserar våra kunders verksamhet. Målsättningen med vårt miljöarbete är att:
‐ Samverka med kunder och leverantörer för att finna produkter och lösningar som ger lägsta möjliga miljöpåverkan

 • låg energiförbrukning och högsta möjliga verkningsgrad
 • lång livslängd
 • lång tid mellan fel (MTBF)
 • Sortera avfallet som uppstår inom verksamheten
 • Förebygga föroreningar
 • Följa miljöförfattningar och miljökrav som är relevanta för vår verksamhet
 • Följa utbytesprincipen där gammal sämre teknik kontinuerligt byts ut mot bättre mer miljöanpassad teknik och där farliga kemikalier byts mot likvärdiga som är mindre farliga.
 • Hushålla med energi och resurser både när det gäller inre och yttre miljö.
 • Planera och effektivisera resor och transporter som i möjligaste mån ska ske med miljövänliga alternativ.

Processpumpar Norden AB

 • Processpumpar Norden AB (PPAB) är en del av den börsnoterade industrikoncernen Indutrade AB. PPAB är ekonomiskt välmående och Indutrade är en mycket stark ägare.
 • PPAB’s kultur och affärsidé är att tillföra mervärden i form av hög kompetens och produkter av högsta kvalitet samt hög och professionell service från offert till affär, samt före, under och efter leverans och installation. Kommunikation är avgörande.
 • Denna kultur avspeglar sig i PPAB’s hållbarhetsarbete samt kvalitets- och miljöpolicy.
 • PPAB’s resultat av detta arbete är god ekonomi, nöjda medarbetare (mycket höga betyg) och nöjda kunder (mycket högt NKI: 97%).
Branschvinnare 2022

Kom i kontakt med oss

Carolina Månviken Dunnett

Carolina Månviken Dunnett

Ekonomichef

mobil:+46 72 402 39 37
direktnummer: +46 10 220 32 37
e-mail: carolina.manviken@ppab.se

Malin Sandelius 1

Malin Sandelius

Innesäljare & Offert

direktnummer: +46 10 220 32 20
e-mail: malin.sandelius@ppab.se

Louise Johansson

Louise Johansson

Innesäljare & Offert

direktnummer: +46 10 220 32 21
e-mail: louise.johansson@ppab.se

Martin Andersson

Martin Andersson

Teknisk Säljchef

mobile: +46 70 145 33 10
e-mail: martin.andersson@ppab.se

 

Boka ett digitalt möte med mig

kim fagerlund 2

Kim Fagerlund

Försäljningsingenjör/Marknadschef

mobil: +46 70 643 52 09
e-mail: kim.fagerlund@ppab.se

 

Boka ett digitalt möte med mig

 

Patrik Kjellvas2 e1708324427828

Patrik Kjellvås

Försäljningsingenjör Norra Sverige

mobil: +46 73 322 55 22
e-mail: patrik.kjellvas@ppab.se

 

Boka ett digitalt möte med mig

Fredrik Emanuelsson

Fredrik Emanuelsson

Försäljningsingenjör Södra Sverige

mobil: +46 72 080 12 04
e-mail: fredrik.emanuelsson@ppab.se

 

Boka ett digitalt möte med mig

Peter Borg 2

Peter Borg

Försäljningsingenjör Västra Sverige

mobil: +46 70 650 00 39
e-mail: peter.borg@ppab.se

 

Boka ett digitalt möte med mig

Jimmy

Jimmy Frödén

Försäljningsingenjör Mälardalen och Södra Norrland Sverige

mobil: +46 73 502 89 08
e-mail: jimmy.froden@ppab.se

 

Boka ett digitalt möte med mig

Mats Aronsson 2021

Mats Aronsson

Verkställande Direktör

mobil: +46 73 368 89 61
e-mail: mats.aronsson@ppab.se

 

Boka ett digitalt möte med mig