019 223 800 | info@ppab.se

PROCESSPUMPAR NORDEN AB

ingår i Indutrade koncernen

Indutrade Koncernen är verksam inom import och försäljning av komponenter och system, samt inom produktutveckling, produktion och marknadsföring av egna produkter. Kunderna är främst företag inom processindustrin.

Verksamheten bygger på högkvalitativa produkter, tillväxt genom förvärv och en mycket decentraliserad organisation baserad på enskilda företags entreprenörskap.

 

PROCESSPUMPAR NORDEN AB ingår i Indutrade koncernen

Koncernen är indelad i sex affärsområden;

  • Teknik och utrustning
  • Flödesteknik
  • Industriella komponenter
  • Specialprodukter
  • Vätskor och mekaniska lösningar
  • Mät- och sensorteknik

Koncernen har nästan 200 dotterbolag i 27 olika länder. Indutrade-koncernen har mer än 7350 anställda. Koncernens verksamhet är fokuserad på den europeiska marknaden. Högt tekniskt kunnande skapar mervärde för kunder och dotterbolag som är specialiserade på sina egna branscher.

Indutrades hemsida