019 223 800 | info@ppab.se

Användningsområden för flerstegspumpar:

  • gruvlänsning
  • ångpannematning
  • processer inom raffinaderier och petrokemisk industri.

Hör av dig till oss så rekommenderar vi rätt pump för din verksamhet.