019 223 800 | info@ppab.se

 Pumparna används ofta i applikationer för:

  • byggnadstjänster (t.ex. värme och luftkonditionering)
  • fjärrvärme
  • fjärrkyla
  • havsvatten
  • vattencirkulation
  • kyltorn
  • distribution och transmission
  • skrubber (rökgaser)