019 223 800 | info@ppab.se

Applicerbar inom ämnen och vätskor som exempelvis;

  • Färg
  • Lösningsmedel 
  • Lim
  • Olja och råolja 
  • Plastmassa
  • Djurfoder 
  • Syror
  • Choklad

Spelet inuti kugghjulspumpar innebär alltid ett mindre läckage, som minskar när pumpen fylls med vätska. Allt eftersom pumpen slits ökar detta spelrum, vilket kan bidra till ytterligare läckage mellan kugghjul och pumphus. 

Har du fler frågor om produkten? Kontakta oss här!