019 223 800 | info@ppab.se

Fördelar med en membranpump

Utöver lång livslängd, som tillika leder till låga driftkostnader, erbjuder pumpen ytterligare fördelaktiga egenskaper. Sugförmågan hos membranpumpen är mycket god, och den är kapabel att suga upp vätskor till höjder på runt 8 meter. Pumpen är smörningsfri och tätningsfri, vilket gör den lämplig för pumpning av medier innehållande slitande partiklar, exempelvis lim eller kemikalier. Membranpumpen är säker för torrkörning, har förmåga att pumpa mot stängd ventil samt är självevakuerande.

Applikationsområden: 

  • lim 
  • olja
  • kemikalier 
  • färg
  • lösningsmedel